Klient

Závod na výrobu pneumatík

Popis

Podpora pri inštalácii automatických zakladačov v sklade.

Problém

Klient hľadal riešenie na optimálne vedenie skladových zásob, ktoré bolo neefektívne a časovo náročné .

Riešenie

Nainštalovali sme a zapojili automatické zakladače v skladovej hale. Takisto sme namontovali bezpečnostné prvky - emergency stop tlačidlá, bezpečnostné dverné snímače, bezpečnostné bariéry. A nezabudli sme ani na ovládacie prvky - tlačidlá, prepínače, kontrolky, snímače a koncové spínače. V rámci projektu sme realizovali a zaviedli napájacie zbernice prepravných vozíkov, ktoré presúvajú materiál na výrobnú linku.