Dopravníkové systémy ( conveyor systém )

Každému zákazníkovi navrhneme a vyrobíme dopravníky a dopravníkové systémy na mieru podľa jeho požiadaviek na druh prepravovaných produktov a kapacít. Zvážime prevádzkové a priestorové možnosti.
Vaše problémy a potreby riešime ako naše vlastné a zariadenia navrhujeme tak, ako keby sme ich robili pre seba. Za zariadenia sme zodpovední a je v našom záujme, aby fungovali bezchybne a aby sme my a ani vy o nich nevedeli.

Riešenie navrhneme aj podľa toho, či ide o materiál sypký alebo pevný, ľahký alebo ťažký, aj v závislosti od rôzneho tvaru a rozmerov. Technické parametre dopravníkov upravujeme aj podľa nadväznosti na predchádzajúce a nadväzujúce dopravníkové systémy.

Na výber ponúkame typizované diely umožňujúce jednoduchú a rýchlu montáž a demontáž jednotlivých dielov dopravníka, zo širokého výberu z mnohých typov dopravníkov vyberieme ideálneho riešenia. Pri výrobe reťazových dopravníkov používame reťaze renomovaných dodávateľov. Pre modulárne systémy využívame výrobky firmy Bosch Rexroth TS1, TS2, TS5, VarioFlow, FLEX LINK, Alutek KK a iné, no vyrábame aj špeciálne dopravníky na mieru pre atypické aplikácie.

Navrhujeme ich pre výrobný proces v potravinárskom, chemickom a priemyselnom odbore, ale aj do skladovej prevádzky. Pre bezchybnú funkciu inštalujeme spoľahlivý identifikačný a výkonný riadiaci systém. Iba vtedy dokážeme znížiť prevádzkové náklady a šetriť pracovnú silu. Ponúkame ich s jednoduchým elektrickým ovládaním alebo s elektronickým riadením vybaveným PLC, vrátane softvéru. Pre kompletné dopravníky vydávame prehlásenie o zhode.


Možnosti vyhotovenia dopravníkových systémov

Dopravník alebo dopravníkový systém je zariadenie, ktoré slúži na efektívny presun výrobkov alebo materiálov na kratšie vzdialenosti aj v rôznych teplotných podmienkach. Sú schopné plniť rôzne úlohy, od jednoduchej prepravy, zmeny smeru, výšky či rýchlosti toku dopravovaného materiálu až po zložitejšie funkcie v preprave, balení a manipulácii s materiálom, akými sú napríklad kumulácia materiálu, vykonávanie technologických operácií priamo na dopravníku. 


Nosná konštrukcia

Dopravníkový systém môžeme podľa požiadavky na nosnosť vytvoriť z hliníkových profilov ale aj z oceľovej a železnej konštrukcie a povrchovo upraviť práškovou farbou. Dodávame ich ako kompaktné alebo modulárne, závesné systémy alebo umiestnené na zemi. Dopravník môžeme vyhotoviť s pevnou, nastaviteľnou výškou alebo gravitačný. Podopretie ponúkame klzné alebo pomocou valčekových stolíc v priamom alebo korýtkovom usporiadaní. Valce sú štandardne dodávané oceľovo čisté, na požiadanie povrch upravíme zinkovaním alebo plastovým povlakom.


Spôsob prepravy 

Podľa spôsobu prepravy navrhujeme riešenia ako mechanické, pneumatické alebo spádové dopravníky, ktoré využívajú kinetickú energiu.

Unášavé, pásové dopravníky sú riešením pre vaše potreby.  Ešte ponúkame aj žľabkové, akumulačné či viac úrovňové dopravníky.


Prevedenie

Pri výbere dopravníkových systémov ponúkame viacero možností prevedenia častí, ktoré prepravujú výrobok. Najčastejšie využívame pásové alebo valčekové. Realizujeme aj reťazové, remeňové a doštičkové systémy. Technické parametre, ako sú šírka, výška, typ a rozteč valčekov, upravujeme podľa požiadaviek zákazníka s ohľadom na predchádzajúce a nadväzujúce dopravníkové systémy.


Podvesné dopravníky 

sú určené k doprave kusových materiálov. Sú vhodné v prípadoch členitých tratí s vodorovnými, šikmými aj zvislými úsekmi, kde priestorová situácia vyžaduje veľkú prispôsobivosť trasy. Využívajú sa napríklad pre lakovacie linky, v preprave medzi stanoviskami či pri montážnych linkách.


Pásové dopravníky

sú vhodné aj na prekonanie stúpania alebo klesania. Na nekonečnom páse dopravujeme na rôznu vzdialenosť s rôznou rýchlosťou kusové alebo sypké materiály. Ich veľkou prednosťou je zabezpečenie plynulého presunu materiálu bez otrasov a vibrácií. Materiál pásov je väčšinou gumotextil a ako pohon slúži hnací elektromotor. Pri dlhších systémoch má pás tendenciu zbiehať na jednu stranu dopravníka, preto inštalujeme bočné, zvislé vodiace valčeky. 


Valčekové dopravníky

sú určené na dopravu paliet s kartónami, balíkmi, materiálmi a výrobkami uložených na pevných podložkách, ale aj výrobkov bez výstupkov na prepravovanej ploche. Po inštalácii snímačov a riadiaceho systému vieme dosiahnuť automatizovaný celok. Valce sú osadené na koncoch ložiskami s krytom proti prachu. Čím sú valčeky bližšie k sebe, tým je pohyb plynulejší a bez vibrácií.

Z jednotlivých modulov vyskladáme dráhu podľa želania zákazníka. Trať môže obsahovať priame aj oblúkové úseky. Môžu byť poháňané aj nepoháňané. Na výber ponúkame povrchovú úpravu ako je lakovanie, pozinkovanie, nerezový materiál ale aj plastové valčeky.


Reťazové dopravníky 

sa využívajú podobne ako valčekové, na tichú a spoľahlivú prepravu paliet a sú vždy poháňané. Slúžia aj na prachotesnú dopravu sypkých a kusových materiálov. Reťazové dopravníky môžu mať kovovú alebo plastovú nekonečnú reťaz, ktorá umožňuje aj dopravu tovaru do oblúka. Na výber ponúkame povrchovú úpravu lakovanie, pozinkovanie, nerezový materiál ale aj  plastové valčeky. Ich výhodou je tichý chod, minimálna údržba, vysoká spoľahlivosť a jednoduchá montáž. Presun je hladký.


Dopravníkový systém vytvára aj bohaté príslušenstvo

Dopravníkový systém vytvára aj bohaté príslušenstvo ako sú otočné, zdvíhacie a preberacie stoly, preklápacie systémy, posuvný vozík, zdvižná plošina, polohovadlá, zarážky, výhybky, elevátory, rozdeľovacie a zlučovacie moduly, stohovače, baliace a zlepovacie stroje či riadiace systémy.  Obľúbené je aj riešenie s váhami či zariadením obrysovej kontroly.


Otočné stoly 

majú široké využitie. Pri križovaní jednotlivých dopravných trás, pri balení tovaru na paletách s možnosťou "prízdvihu" palety pri balení, alebo sú určené pre špeciálne použitie. Na výber ponúkame povrchovú úpravu lakovaním, pozinkovaním. Môžete si zvoliť nerezový materiál, plastové valčeky či valčeky s plastovým povrchom.


Striedače 

zabezpečujú zmeny smeru dopravy bez otočenia prepravovaných jednotiek. 


Križovatky 

jednotlivých dopravníkových tratí, poháňané alebo nepoháňané, sa používajú pri križovaní tratí dopravníkových systémov. Umožňujú kombinovať rôzne druhy dopravníkov napríklad valčekové a reťazové, valčekové a pásové. Pre bezproblémový presun je súčasťou križovatky aj "prízdvih" jednej časti križovatky pomocou pneumatického valca.


Kontaktný Formulár

Potrebujete poradiť alebo pomôcť?
Napíšte nám a my vás budeme kontaktovať.