Jednoúčelové stroje (single-purpose machine)

Naša firma sa zaoberá predovšetkým návrhom, výrobou, realizáciou a riadením jednoúčelových strojov. Sledujeme trendy. Vykonávame modernizáciu zastaralých častí, zvyšujeme efektivitu riadenia – programovaním PLC.    

Hľadáme optimálne riešenie, podľa individuálnych potrieb každej zákazky. Prichádzame s nápadmi, vďaka ktorým vám pomôžeme dosiahnuť stanovené ciele. Zavedením jednoúčelových strojov do výroby vám pomáhame zvýšiť produkciu, zefektívniť  výrobu a znížiť výrobné náklady a to všetko pri dodržanej požadovanej kvalite výrobkov. Kladieme dôraz na spoľahlivosť. Využívame overené zahraničné a domáce komponenty popredných výrobcov, v špecifických prípadoch používame aj dielce z vlastnej výroby.

K vašim problémom a požiadavkám sa staviame ako k vlastným. Zariadenia navrhujeme tak, ako keby sme ich robili pre seba. Sme zodpovední za zariadenia a ich bezproblémové fungovanie. Dohliadame na to, aby sme my a ani vy o nich nevedeli.
 

Čo je to jednoúčelový stroj a na čo slúži?

Jednoúčelové stroje sú špecifické zariadenia, ktoré sa využívajú na automatizáciu výrobného procesu. Zariadenia používame všade tam, kde sa vo výrobe vyskytujú opakované činnosti, ktoré  je možné úplne alebo aspoň čiastočne zautomatizovať, v prevádzkach s robotizovanými pracoviskami, výrobnými linkami či pracoviskami s operátormi výroby. 

Našli sme pre ne uplatnenie nielen v automobilovom, chemickom či drevárskom priemysle, ale aj  v mnohých výrobných odvetviach.

K nesporným výhodám jednoúčelových strojov patrí minimalizácia ľudského zlyhania, nepretržitá 24 hodinová prevádzka často pri minimálnom ľudskom dohľade. Naše stroje overia kvalitu a otestujú výrobok.
 

Konštrukcia jednoúčelových strojov

Jednoúčelové zariadenia navrhujeme podľa účelu ich použitia vo výrobe. Vyrábame ich na zákazku podľa špecifických požiadaviek zákazníkov - automatizovaných prevádzok či výrobných závodov. Riešime konkrétnu činnosť alebo súbor činností tak, aby pracovníkom - operátorom alebo iným zariadeniam - robotom pomáhali  pri výrobe. Môžu byť aj úplne samostatné alebo združené do výrobných liniek. Konštrukciu navrhujeme tak, aby zariadenie spĺňalo požadované výkonové, úžitkové aj kvalitatívne kritériá. Využívame hliníkové profily ale aj železné konštrukcie.

Podľa rozsahu zložitosti zaraďujeme jednoúčelové stroje do viacerých skupín. Či už ako montážne stroje alebo ako kontrolné či testovacie stanice.

 • Pracovné stoly sú napríklad prenosné orezávacie a ustrihovacie stoly a lisy.
   
 • Montážne prípravky a stanice sú zariadenia, ktoré sa ovládajú manuálne alebo automaticky. Slúžia na zjednodušenie a zrýchlenie montáže jedného dielu alebo produktu bez potreby vyvíjania nadmerného množstva energie pracovníka a vykonávania viacerých úkonov zároveň.
   
 • Manipulátory  sú manipulačné zariadenia, ktoré majú koncové efektory alebo nástroje zvyčajne pracujúce vo viacerých pohybových osiach. Funkčne a niekedy aj vzhľadom môžu pripomínať roboty, ale nemajú takú programovateľnú pružnosť.
  Najčastejšie sa využívajú v prípadoch, kedy je potrebné manipulovať s materiálom alebo dielmi, ktoré sú príliš ťažké a nebezpečné pre človeka. Prípadne aj vtedy, keď nie je možné dostatočne dobre daný objekt uchytiť alebo umiestniť na miesto, kde má byť.
   
 • Kontrolné stanice. Pomocou jednoúčelových zariadení vieme kontrolovať kvalitu výrobkov - presnosť montáže, kompletnosť dielov, tesnosť a podobne. Stroj samostatne nájde a vyhodnotí nekvalitný alebo neúplný výrobok, následne ho vyradí z výrobného procesu alebo pošle na ďalšie spracovanie a obrábanie. Kontroly vykonáva priebežne alebo až na konci montážneho postupu. Špecifické meracie zariadenia vedia merať presnosť uloženia, pozíciu či tvarovú presnosť jednotlivých dielov produktu.
   
 • Testovacie stanice. Hotový výrobok vyrobený pomocou jednoúčelového zariadenia vieme automatizovane otestovať ďalším zariadením. Výrobca si je istý, že výrobok je v poriadku, spĺňa stanovené normy, môže dokladovať jeho kvalitu certifikátom a dodať ho svojim zákazníkom.

 • Lisovacie zariadenia
  Lisovanie komponentov spolu je obyčajne fyzicky veľmi náročný úkon. Preto je vhodné túto časť výrobného procesu, aby ste nahradili vhodným lisovacím zariadením na mieru. Operátorovi to výrazne uľahčí prácu a zefektívnite tým aj výrobu. Vďaka správnej forme a vyvíjanému tlaku minimalizujete množstvo nesprávnych alebo poškodených kusov.
   

   

Kontaktný Formulár

Potrebujete poradiť alebo pomôcť?
Napíšte nám a my vás budeme kontaktovať.