Do nášho portfólia produktov pribudli aj realizácie optimálnych robotizovaných pracovísk s výkonným priemyselným robotom, ktorý tvorí jeho základ. Sme totiž presvedčení, že ľudia by nemali robiť prácu, ktorú dokážeme vo fabrikách a "pri pásoch" nahradiť strojom. Ľudský potenciál sa má využívať inak a lepšie.

Roboty dokážu robiť monotónnu prácu ľudí, ktorú vykonávajú rýchlejšie. To sa odráža na efektivite, produktivite a kvalite produktov a tiež na bezpečnosti.
Pracovné úrazy často vznikajú, keď človek robí dookola stále to isté (monotónnu prácu). Stráca koncentráciu a je nepozorný. Roboty možno využiť takmer všade vo výrobe. Môžu slúžiť na manipuláciu, montáž, výrobu alebo testovanie.

Pri návrhu riešenia vychádzame z individuálnych potrieb každej zákazky. Snažíme sa k problémom pristupovať ako ku vlastným. Prichádzame s nápadmi, vďaka ktorým vám pomôžeme dosiahnuť stanovené ciele. Zavedením robotizovaných pracovísk do výroby vám pomáhame zvýšiť produkciu, zrýchliť  výrobu a znížiť výrobné náklady a to všetko pri raste kvality výrobkov. Kladieme dôraz na spoľahlivosť a kvalitu, preto používame špičkové a overené komponenty. Pri ich výbere dbáme na spoľahlivosť, životnosť a ľahkú údržbu.

Za zariadenia sme zodpovední a vyvíjame ich tak, aby mali bezproblémový chod. Teší nás, keď po testovaní a odladení fungujú, ako majú a že o nich ani my a ani vy neviete.
 

Čo je robotizované pracovisko a na čo slúži? 

Neodmysliteľnou súčasťou robotizovaného pracoviska je okrem priemyselného robota aj rôzne priemyselné zariadenia, dopravníky a manipulátory.

Priemyselný robot dokáže autonómne pracovať ako ľudská ruka či rameno. Vie uchopovať, ale aj manipulovať s výrobkami alebo rôznymi nástrojmi ako je napríklad zváračka či pištoľ na nanášanie lakov.  

Medzi najväčšie výhody robotizovaných pracovísk patrí spoľahlivosť a dlhodobá výd. Sile, rýchlosti a presnosti, s akou dokážu spraviť celý cyklus činností, nemá šancu konkurovať ani najlepší zamestnanec. Robot opakovane spraví rovnaký úkon bez ohľadu na pracovné podmienky.  Zdravie zamestnancov už nemusíte vystavovať zlým pracovným podmienkam. Roboty sú univerzálne použiteľné na množstvo operácií v rôznych odvetviach. Jednoduchým preprogramovaním môžeme takmer okamžite zahájiť zmenu výrobného programu. Navyše ich vieme flexibilne integrovať a synchronizovať s ostatnými zariadeniami.

 

Priemyselné roboty využívame na robotizovaných pracoviskách na:

  • paletizáciu krabíc, vriec, hranolov,
  • stohovanie a manipuláciu s ťažkými výrobkami,
  • obsluhovanie obrábacích strojov,
  • montážne operácie, kovanie, lisovanie a zváranie výrobkov,
  • mazanie, povrchovú úpravu, nanášanie farby a lepidiel na výrobky,
  • meranie a testovanie.

Návrh na realizáciu projektu robotizovaného pracoviska

Návrh riešenia  pozostáva z vypracovania 3D modelu pracoviska, vyhotovenia výrobnej dokumentácie, výroby príslušenstva, dopravníkov, stohovačov, podávačov, uchopovačov a pod. Následne vykonáme inštaláciu u zákazníka. Spustíme testovaciu výrobu, kde sa zariadenie odladí. Potom spustíme prevádzku, kde sme istý čas ako podpora výroby. Nakoniec vykonávame záručný a aj pozáručný servis.

Podľa požiadaviek využívame technologické možnosti ako napríklad manipulátory alebo roboty, ktoré sa funkčnosťou približujú ľudskej ruke. Roboty môžu byť 1-osové alebo viac-osové. 4-osové manipulujú s materiálom v rovine (pick&place). Sférické 6-osové priemyselné roboty vynikajú aj veľkým dosahom ramena. Používame ich pre aplikácie pick&place, vkladanie a odoberanie výrobkov, ale aj na montáž zložitých súčiastok.

 

Kolaboratívne roboty

Vďaka pokroku vo vývoji sa v súčasnosti dostávajú do popredia aj kolaboratívne (collaborative) roboty.
Ako naznačuje názov, ide o tzv. spolupracujúce roboty. 
Pre ich flexibilné nasadenie, možnosť pracovať vo veľmi vymedzenom priestore a s bezpečnostnými funkciami, sú schopné spolupracovať aj s človekom.

Môžu mu pomáhať napríklad s pridržiavaním materiálov, presúvaním dielov, stohovaním výrobkov, skrutkovaním... variantov je veľa.

Okrem spolupráce s človekom môžeme roboty veľmi dobre využiť pri obsluhe CNC zariadení. Pomôžu pri nakladaní a vykladaní materiálu. V prípade, že zariadenie nemá automatické otváranie/zatváranie dvierok,vedia za určitých podmienok sami otvoriť a zatvoriť zariadenie, dokonca ho aj spustiť. 

Možností, ako využiť tohto robota je viac, nielen s CNC alebo s človekom.
Niekoľko príkladov si môžete pozrieť vo videu :

 
Vďaka ich rozmerom ich vieme rýchlejšie nainštalovať a ľahšie programovať.
A aj preto sa vám investície v priemysle vrátia oveľa rýchlejšie ako pri bežných robotoch.

Manipulačné roboty

Manipulačné roboty sa hodia na pracoviská s monotónnou prácou, kde ľudia pracujú s ťažkými bremenami, kde prebieha paletizácia, prípadne je potrebné ukladať kusy rýchlo alebo maximálne presne. Takisto ich odporúčame do priestorov so zlými podmienkami na ľudské zdravie (prašné prostredie, priestory s veľkou koncentráciou chemických látok, priestory s nevhodnou pracovnou teplotou pre človeka ...).

Kontaktný Formulár

Potrebujete poradiť alebo pomôcť?
Napíšte nám a my vás budeme kontaktovať.