Bezpečnosť vo výrobnom procese

Pri vytváraní novej výrobnej linky, jednoúčelového stroja alebo iného zariadenia je pre nás bezpečnosť prvoradá. Aj najlepšia kvalita výrobkov či najefektívnejšia výroba nemá význam, ak dochádza často k úrazom, nebodaj s trvalými následkami alebo k úmrtiam pri práci. Neodborne riešená alebo zanedbaná bezpečnosť pri strojoch a zariadeniach môže mať fatálne následky!

Mnoho pracovných úrazov nastáva pri nesprávnej manipulácii, pri strate pozornosti, pri dlhotrvajúcej monotónnej činnosti. Chceme zabrániť vzniku odrenín, pomliaždenín, rezných rán či popálenín. Pri nesprávnej údržbe a poruchách strojov môže nastať aj riziko výbuchu či inhalácii nebezpečných látok.

Pri našich návrhoch vychádzame z posúdenia rizík daného zariadenia. Odhalíme všetky bezpečnostné nedostatky, navrhneme, vyberieme a zrealizujeme riešenia na ich odstránenie. Sme  presvedčení, že ľudia by nemali robiť prácu, ktorú dokážeme nahradiť strojom. Ľudský potenciál sa má využívať lepšie. Prácu v rizikovom prostredí či s rizikovými materiálmi prenechávame strojom. Navrhujeme riešenia, ktoré zabezpečia bezpečnosť pri práci vašim zamestnancom.


 Naše riešenia na odstránenie bezpečnostných rizík

V našich riešeniach inštalujeme bezpečnostné snímače, ktoré dohliadajú na vymedzené bezpečné hranice. Žiadne časti zariadení nemôžu prekročiť vymedzený bezpečnostný priestor. Snímače môžu snímať prítomnosť bezpečnostných krytov či splnenie podmienok zavretých servisných dverí.

  • Pevné prekážky, akými sú pletivá, plechové kryty alebo iné pevné prekážky, osádzame tak, aby ich nebolo možné jednoducho prekonať alebo odstrániť. Zamedzíme vašim zamestnancom prístup k nebezpečným častiam zariadení.
  • Bezpečnostné bariéry navrhujeme tak, aby niektoré časti zariadenia alebo oblasti boli dostupné a priechodné z dôvodov, akými je napríklad postupné zakladanie dielov na zváranie. Ak do pracovného priestoru zariadenia vstúpi nepovolaná osoba vo chvíli, kedy nemá, okamžite bariéry zastavia chod zariadenia.
  • Bezpečnostné skenery podobne ako bezpečnostné bariéry, okamžite zastavia zariadenie v prípade, že sa osoba ocitne v nebezpečnom priestore, ktorý daný skener kontroluje. Práve v prípadoch, kedy nie je možné použiť pevné prekážky kvôli zložitosti výrobného procesu, no okolie zariadenia je pre človeka nebezpečné pri chode, sú veľmi dobre využiteľné.


Napriek všetkým snahám odhaliť a odstrániť všetky bezpečnostné riziká, vieme, že nešťastie nastáva rýchlo a nečakane. Okrem vyššie spomenutých riešení trváme na tom, aby sa na všetkých strojoch a zariadeniach nachádzalo minimálne jedno bezpečnostné STOP tlačidlo. Stlačením "emergency STOP" stroj okamžite prestane pracovať. 

Zdravie zamestnancov už nemusíte vystavovať zlým pracovným podmienkam či nebezpečným situáciám.


Využite naše profesionálne služby. Naše návrhy sú nielen profesionálne, ale aj bezpečné.

Kontaktný Formulár

Potrebujete poradiť alebo pomôcť?
Napíšte nám a my vás budeme kontaktovať.