Klient

Fabrika na výrobu automobilových komponentov

Popis

Na konci linky sme inštalovali dopravník, ktorý má funkciu medziskladu (bypass).

Problém

Klient riešil situáciu, keď došlo k poruche na linke. Vtedy bola výroba odstavená.

Riešenie

K existujúcemu dopravníku sme pripojili ďalší dopravník, ktorý sme umiestnili na konci linky. Slúži ako medzisklad. Na dopravník sa presúvajú palety s výrobkom v prípade poruchy ďalej na linke. Vďaka tomu proces pokračuje v predchádzajúcej časti linky a vyrába sa ďalej. Produkty sa posúvajú na dopravník (sklad) a nie je ohrozená dodávka produktov.