Klient

Automobilový závod

Popis

Integrovali sme dopravníkový systém na korbu kamiónov.

Problém

Klient nás oslovil s problémom, ako bezpečne a rýchlo prepraviť produkty medzi rôznymi výrobnými halami/ fabrikami.

Riešenie

Každé auto ma na sebe RFID čip, na ktorý sa zapisujú a čítajú údaje o aktuálnom náklade, aby nedošlo k zámene postupnosti objednávok. Do kamiónu sme umiestnili automatizovaný dopravník. Ten je riadený externým riadiacim systémom, ktorý sa nachádza v halách. Pripája sa cez konektory.