Klient

Automobilový závod

Popis

Navrhli sme zariadenie, ktorého úlohou je zalisovanie krytu airbagu do prístrojovej dosky na spolujazdcovej strane.

Problém

U tohto klienta sme dostali zaujímavé zadanie. Ako uľahčiť a zefektívniť prácu operátora, ktorý celý deň ťažko pracoval s kladivom? Ako znížiť veľké riziko poškodenia produktu?

Riešenie

Keď sme namontovali stroj tzv. Press machine, dokonale sme nahradili ťažkú prácu kladivom. Touto úpravou sme dokázali zvýšiť produktivitu a kvalitu práce v závode na danej linke. Súčasne sme znížili počet poškodených výrobkov, ktoré sa museli vyradiť z výroby alebo repasovať.