Klient

Fabrika na výrobu automobilových komponentov

Popis

Doplnili sme bezpečnostné prvky na automatický vstrekovací list, ktorý si klient privezol zo zahraničia.  

Problém

Náš klient zistil, že stroj, ktorý si kúpil v zahraničí, nespĺňa bezpečnostné normy u nás na Slovensku. Aby ho mohol používať v súlade s našimi zákonmi, oslovil nás. My sme mu pomohli navrhnúť vhodné riešenie.
Zariadenie bolo oplotené. Po otvorení dverí nemalo žiadnu informáciu, že sa do pracovného priestoru niekto dostal a že sa tam pohybuje.

Riešenie

Aby sme splnili požiadavky našich noriem, inštalovali sme zámky spolu so snímačmi na prístupové dvere k technológii. Vďaka týmto snímačom a dverným zámkom zariadenie zistilo otvorenie dverí. Tým mohlo obmedziť alebo zastaviť chod v danej časti zariadenia, čím sa znížilo riziko zranenia osoby, ktorá vstúpila do pracovného priestoru.