Manažment, predstavenstvo, akcionári. Všetci vyvíjajú čoraz väčší tlak na to, aby ste vyrábali rýchlejšie a výroba bola lacnejšia. Vaši zákazníci požadujú nízke ceny a vysokú kvalitu produktov.

Vyrobiť viac za rovnaký čas v požadovanej kvalite s nižšími nákladmi a s vyšším ziskom? Ako dosiahnuť tieto ciele?


 Efektívne!

Vyladíme a zoptimalizujeme váš výrobný proces. 

Začneme výberom vhodných materiálov. Navrhneme vhodné použitie strojov pri výrobe a zautomatizujeme výrobné procesy, ktoré už nemusia vykonávať zamestnanci. Navrhneme optimálne rozloženie výroby v čase. Odhadneme a znížime vaše straty.

Žiadny výrobný proces totiž nie je dokonalý. Pri výrobe sa vyskytujú aj straty, ktoré nie je možné úplne odstrániť. Je potrebné s nimi počítať.


Plánované straty súvisia s časom, keď výroba a stroje stoja. Či už v dôsledku víkendov, sviatkov a dovoleniek zamestnancov, ale aj kvôli plánovanej údržbe, vývoju a testovaniu výrobných liniek. Je veľa možností, ako znížiť plánované straty. Predovšetkým dobrým plánovaním. Výroba 24/7 môže byť pre váš podnik výhodnejšia ako 16/5. Presvedčte sa s nami!


Pri zmene produkcie, keď prechádzate na iný model či druh výrobku, alebo dôjde k neočakávanému nedostatku materiálu, či  obsluha strojov a zariadení nie je optimálna, vynikajú operačné straty. Aj tým dokážeme predchádzať. Nastavíme vhodné materiálové zásobovanie, vyškolíme personál či urobíme pravidelné revízie vašich zariadení.  


Stratu generuje aj nekvalitná výroba, nepresnosti vo výrobe, chybné materiály a potrebné dodatočné opravy výrobkov či strojov. Aj najlepší zamestnanec robí chyby v dôsledku únavy. Stroje chyby nerobia a navyše ich dokážu aj efektívne odhaľovať. 


Akoby toho nebolo málo, výpadok elektrickej energie, zlé nastavenie, poruchy na strojoch a zariadeniach či práceneschopnosť zamestnancov, generuje dodatočné neplánované straty. Aj tu vám vieme byť nápomocní. Dokážeme vám poskytnúť vyškolených zamestnancov či efektívne odstrániť poruchu na zariadeniach.  


 Efektivita výroby

Aj napriek tomu, že straty sa nedajú odstrániť úplne, vieme ich výrazne zredukovať.

Správnou optimalizáciou výrobného procesu s poskytnutím širokého spektra služieb našej spoločnosti MELS. Odstránime zistené nedostatky, o ktorých možno ani netušíte. Zo skúseností vieme, že aj dnes mnoho výrobných závodov pracuje iba s 50% efektivitou výrobných procesov. V dôsledku využívania dokonalejších technológií a s vyššou pracovnou zručnosťou vašich zamestnancov budete aj vy vyrábať  EFEKTÍVNE.

Kontaktný Formulár

Potrebujete poradiť alebo pomôcť?
Napíšte nám a my vás budeme kontaktovať.