Close

Galéria

Tu sme zaradili projekty , ktoré nemusia nutne spadať do kategórie dopravníkových systémov alebo jednoúčelových zariadení, no aj tak sme vám ich chceli ukázať.

Inštalácia bezpečnostných zámkov

V tomto projekte bola požiadavka na rozšírenie bezpečnostného obvodu.

Pripájanie automatického skladového systému

Inštalácia automatizovaného skladového systému. Zapojenie regálových zakladačov na palety spolu s bezpečnostnými prvkami. Systém je súčasťou automatizovaného technologického celku začínajúc surovým materiálom a končiac hotovým produktom, kde je potreba obsluhy minimálna.

Pripájanie lakovacích robotov

Inštalácia robotizovaného pracoviska v závode na lakovacej linke. Montáž pozostávala z osadenia ôsmich robotov, káblových žľabov, bezpečnostných zariadení a technologických rozvádzačov. Osadená technológia slúži na nanášanie tesniaceho tmelu na karosérie automobilov.